Tagged: הרעת תנאים בעבודה

0

תחום העבודה בשנים האחרונות עבר טלטלה, ישנם לא מעט עובדי קבלן אשר עובדים בתנאים נחותים לעומת עובדים אחרים, העובדים העצמאיים, והעובדים השקופים. על מנת לתת מענה לעובדים אלו קמה כוח לעובדים. כוח לעובדים הוא...