אופנה- להתעדכן בצוו הזמן

אופנה היא כל תחום מגמה כללית של שליטה בכל תכתיב חברתי שהוא. אופנה היא סוג של קבלת הצו הפרסומי הנכון לאותה העת, צו שהוא ראוי ומקובל כיפה ופופולארי בקרב הציבור. אופנה אינה שייכת רק למגזר החילוני כפי שנהוג לחשוב אלא קיים ושליט גם במגזרים שמרניים ולמעשה בכל מקום המקיים קשרים …